Reference

Administrativní budova firmy na Mladoboleslavsku

Železobetonové budovy s eliptickým směrem nahoru se rozšiřujícím půdorysem. Propojeno podzemním parkovištěm a ocelovou lávkou. Přilehlý bazén. Projekt pro provedení stavby. Realizace 2017

BD Modřany

Bytový soubor Centrum starých Modřany. Rozsáhlý obytný komplex, ze šesti souvisejících objektů, podzemní parkoviště, sportovní hala v suterénu, železobetonové konstrukce. Realizace 2007.

Bořanovická

Novostavba má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, půdorys cca 10×12m. Vyšší podlaží předstupují před 1.NP.
Konstrukce železobetonové, ve vyšších patrech kombinované se zděnými stěnami.

Bytové domy Osadní, Praha 7

Rozsáhlý obytný soubor, ze sedmi dilatačních celků, železobetonové konstrukce. Realizace 2006

Bytový dům Bubeneč

Bytový dům složený ze dvou dilatačních celků. Složitá konstrukce, ustupující a předstupující vyšší patra. Realizace 2010 – 2011

Centrála Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze 1

Rekonstrukce historického objektu, monolitické skořepinové konstrukce a lomenice, kazetový strop, podzemní garáže – realizováno 1995, stavba roku.

Československá všeobecná výstava

Strojírenský pavilón prostorová, příhradová ocelová konstrukce tvaru pyramidy. Již tehdy řešeno jako prostorový model na počítači. Realizováno 1991.

Hotel Ruzyně

Hotel Ruzyně. Železobetonová konstrukce s proměnným konstrukčním nosným systémem. Boční komunikační věže s nosným systémem z ocelových profilů. Pilotové zakládání. Realizace 2004.

Katastrální úřad Pardubice

Monolitická šestipodlažní konstrukce nad nepravidelným půdorysem, zastřešení provedeno železobetonovou skořepinou, speciální zakládání v denundaci, zajištění stavby proti Q100 – realizováno 1994.

Kolowratský palác

Rekonstrukce paláce Kolowrat pro Senát České republiky.
Náročná rekonstrukce historické budovy, úpravy a rozšíření konstrukce, posilování základů. Instalace monolitických garáží ve dvoře – komplex objektů pod hladinou podzemní vody, kotvení pomocí zemních kotev. Realizace 2004.

Komunardů

Koulka

Nisa Air

Letiště firmy Nisa Air. Objekt zázemí s restaurací a hotelem. Nepravidelná železobetonová konstrukce se značnými rozpony. Cca 28x24m. Výpočet požární odolnosti. Založení sousedního hangáru. Projekt pro stavební povolení a projekt realizační. Realizace 2015.

Palác Austria

Palác Austria. Rozsáhlá rekonstrukce objektu z 19. století, železobetonová nástavba. Podzemní garáže uvnitř objektu a dvorní železobetonová vestavba obytné budovy. Realizace 2005.

Palác Těšnov

Monolitická administrativní budova se dvěma paralelními křídly. V suterénní části a v 1.NP je půdorys zastavěn celý. Atrium přemostěno ocelovou příhradovou třípodlažní konstrukcí spojující obě křídla budovy. Hlubinné zakládání, ztížené trasou metra C diagonálně probíhající pod staveništěm. Projekt pro stavební povolení – 2002

Pavilon Indonéská jungle pro ZOO Praha

Složitá ocelová prostorová, příhradová skořepina na monolitické eliptické suterénní základně s přístavbou obslužné budovy – realizace 2002-2004.

Vila Braník

Rekonstruce Pragerovy vily, Braník Praha 4
Až na kost jdoucí kompletní rekonstrukce známé vily. Realizováno 2009